ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ЗВЕРТАЄМО УВАГУ СПОЖИВАЧІВ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОВІДОК ВИКОРИСТОВУЄ ДАНІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАЙПОВНІШИЙ І НАЙРЕТЕЛЬНІШИЙ КРИТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ОБСЕРВАТОРІЇ
UK EN
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 

Види інформації, яка може бути надана споживачам

з/п
Назва інформаціїПеріодичніст подання (оновлення)
1.ГІДРОЛОГІЯ
1.1.Щоденні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші по річках та водосховищах України за весь період спостережень від початку по 2004 р. включно;Щорічно (за минулий рік), За запитом
1.2.Багаторічні характеристики гідрологічного режиму
 • характерні рівні води,
 • середні та характерні витрати води,
 • стік весняної повені,
 • дощовий паводковий стік,
 • мінімальні витрати води,
 • витрати та стік зважених наносів,
 • гранулометричний склад зважених та донних наносів,
 • температура води,
 • товщина льоду;
За запитом
1.3.Матеріали спостережень за випаровуванням з водної поверхніЩорічно (за минулий рік), За запитом;
1.4.Складання повних гідрологічних характеристик річок на території України (з фізико-географічним описом та розрахунками гідрологічних характеристик різної забезпеченості);За запитом
1.5.Складання гідрологічних записок річок для технічних проектів з розрахунками окремих елементів гідрологічних характеристик різної забезпеченості;За запитом
1.6.Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при наявності даних гідрометричних спостережень
 • річний стік та його внутрішньорічний розподіл,
 • максимальний стік води весняної повені та дощових паводків,
 • мінімальний стік води річок,
 • найвищі рівні води річок;
За запитом
1.7.Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при недостатній кількості гідрометричних спостережень;За запитом
1.8.Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при відсутності даних гідрометричних спостережень
 • річний стік води річок,
 • внутрішній розподіл стоку,
 • максимальний стік води весняної повені, максимальний стік води дощових паводків,
 • мінімальний стік води річок,
 • найвищі рівні води річок;
За запитом
1.9Розрахункові гідрографи весняної повені та дощових паводків при наявності даних гідрометричних спостережень, при недостатній їх кількості та при їх відсутності 
2.ГІДРОГРАФІЯ 
2.1Створення спеціальних та  тематичних картв разі необхідності
2.2Складання фізико-географічних описів річок та їх басейнівпо запитах
3.МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ 
3.1Основні метеорологічні характеристики минулого місяця по 46 станціях Українищомісяця, до 7 числа наступного місяця
3.2Середні та екстремальні значення метеоелементів за різні періоди спостережень та усереднені за визначений періодЗа запитом
3.3Атмосферні явища (тривалість, кількість днів) 
3.4Розрахунки повторюваностей та імовірностей для будь-яких метеоелементів за будь-який період спостережень 
3.5Опис стихійних явищ 
3.6Агрокліматичні характеристики з довідкової літератури 
3.7Характеристики сонячної радіації 
3.8Аерологічні дані:
 • розрахунки повторюваності, потужності та інтенсивності приземних і піднятих інверсій (ізотермій) по 9 астрологічних станціях України;
 • розрахунки градієнтних спостережень за температурою повітря на різних висотах;
 • інформація по основних параметрах атмосфери на стандартних та ізобаричних поверхнях
 
3.9Комплексна кліматична характеристика населених пунктів України:
 • фізико-географічний опис місцевості, яка оточує станцію,
 • температурний режим,
 • вітровий режим,
 • вологість,
 • сніговий покрив,
 • опади,
 • метеорологічні явища,
 • інверсії
 
3.10Коротка кліматична характеристика (окремі елементи клімату) 
3.11Нетрадиційні характеристики (озонометрія, аномальні явища) 
3.12Довідки про погодні умови в день народження ювілярів по території України 
4.ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

1) Інформація про екстремально високе і високе забруднення природного середовища (повітря, поверхневі і морські води) на території спостережень гідрометслужби України

щомісячно
2) Огляд про стан забруднення природного середовища на території спостережень гідрометслужби України2 рази на рік (1 піврічча та рік)
4.1.АЕРОХІМІЯ 
4.1.1Бюлетень про стан забруднення атмосферного повітря в Києві та містах Київської області (Бровари, Біла Церква, Обухів, Українка) щомісячно
4.1.2Щорічні дані по забрудненню атмосферного повітря в 53 містах України (середньорічні і максимальні концентрації по забруднюючих домішках)раз на рік
4.1.3Багаторічні дані хімічному складу опадів по 33 станціях, рН - опадів по 54 станціях Українищорічно
4.1.4Відбір і аналіз проб атмосферного повітря по 21 забруднюючій домішці (включаючи бенз/а/пірен та 8 важких металів) і в т.ч. підфакельні та маршрутніщоденні, по запитах
4.1.5Аналіз атмосферних опадів по 11 показниках з 33 пунктів на території УкраїниЗа запитом
4.1.6Надання інформації про фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва  
4.2.ГІДРОХІМІЯ 
4.2.1Бюлетень про стан забруднення поверхневих вод суші на території Київської області щоквартально
4.2.2Розрахункові фонові концентрації у воді водотоків (по водних об'єктах мережі гідрометслужби)За запитом
4.2.3Щорічні дані по забрудненню поверхневих вод суші по гідрохімічних показниках на території Україїни (133 водних об'єкти) раз на рік
4.2.4Проведення хіміко-аналітичних визначень складу поверхневих вод за 41 інгредієнтом, в тому числі на вміст:
 • важких металів атомно-адсорбційним методом,
 • хлорорганічних пестицидів методом газорідинної хроматографії,
 • нафтопродуктів методом спектрофотометрії,
 • іонів натрію та калію методом полум'яної фотометрії
За запитом
4.3.ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ 
4.3.1Щорічник про стан забруднення ґрунтів на території України за даними спостережень гідрометслужби (пестициди і важкі метали)раз на рік
4.3.2Проведення аналізу на вміст токсикантів промислового походження (атомно-адсорбційним методом)по запитах
4.3.3Проведення аналізу на вміст пестицидів в ґрунтах сільськогосподарських угідь (методом газорідинної хроматографії) 
4.4.ГІДРОБІОЛОГІЯ 
4.4.1Експериментальне визначення токсичності поверхневих, підземних, питних, зворотних вод, водних розчинів та їх сумішей, водних витяжек з ґрунтів, відходів та донних відкладів; 
4.4.2Визначення рівня безпечного розведення стічних вод при коригуванні і встановленні гранично допустимих скидів речовин, що надходять у водойми зі стічними водами; 
4.4.3Гідробіологічна характеристика природних/штучних водних об’єктів; 
4.4.4Визначення якості вод за гідробіологічними показниками (видовий склад і кількісний розвиток фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифітону, вищої водної рослинності тощо); 
4.4.5Гідробіологічні дослідження води артезіанських свердловин та колодязів; 
4.4.6Альгологічні дослідження декоративних водойм і відкритих басейнів, рекомендації щодо попередження «цвітіння» води. 
4.5.РАДІОЕКОЛОГІЯ 
4.5.1Щомісячна довідка про радіоактивне забруднення поверхневих вод України (річок Дніпро, Десна, Дунай, Півд. Буг) 
4.5.2Щомісячна довідка про радіоактивне забруднення атмосферного повітря на території України 
4.5.3Щомісячна довідка про результати радіаційного контролю та потужності експозиційної дози гамма-випромінювань по областях України 
4.5.4Щорічні довідки про результати спостережень за радіоактивним забрудненням природного середовища по областях Українищорічно
4.5.5Побудова карт, в тому числі прогностичних, радіаційного забруднення території України цезієм-137 та стронцієм-90 (з врахуванням розпаду) на конкретні датиЗа запитом
4.5.6Вимірювання  потужності експозиційної дози гамма-випромінення у повітрі, в промислових та житлових приміщеннях, на земельних ділянках 
4.5.7Визначення вмісту радіонуклідів у продуктах харчування, будівельних та пиломатеріалах з використанням радіохімічного та спектрометричного методів досліджень 
4.5.8Надання інформації про радіоактивне забруднення природного середовища на території України за весь період спостережень на радіометричній мережі гідрометслужби 
4.5.9Надання інформації про щільність радіоактивного забруднення ґрунтів на території України на момент обстеження та перерахованої на конкретну дату з урахуванням природного розпаду радіонуклідів 
4.5.10Проведення обстеження земельних ділянок (визначення потужності експозиційної дози, відбір та лабораторний аналіз проб ґрунту та води) 
* * *
новини ЦГО
26.04.2017  Довідка про погодні параметри у місті Чорнобиль 26 квітня 1986 року
05.04.2017  ПРО ПОГОДУ Й ВОДУ
05.04.2017  Четверте квітня у столиці виявилось першим літнім днем у цьому році
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії у вівторок середньодобо
04.04.2017  Друга поспіль ніч у столиці стала рекордною
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії 4 квітня у Києві спосте
03.04.2017  Погодні підсумки дуже теплого і сухого березня у столиці
Закінчився березень, який на 5,5 °С був теплішим за кліматичну норму. За даними спостережень
за поточний місяць
94628 переглядів
1135 відвідувачівваш IP 54.224.76.106
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії