ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ЗВЕРТАЄМО УВАГУ СПОЖИВАЧІВ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОВІДОК ВИКОРИСТОВУЄ ДАНІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАЙПОВНІШИЙ І НАЙРЕТЕЛЬНІШИЙ КРИТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ОБСЕРВАТОРІЇ
UK EN
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 
за поточний місяць
107648 переглядів
932 відвідувачівзараз на сайті
52.161.29.95 -Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0) -3
54.161.25.213 -CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) -0
62.210.247.93 -Riddler (http://riddler.io/about) -3
68.180.229.251 -Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) -3
82.145.222.151 -Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.5.31658/65.229; U; ru) Presto/2.12.423 Version/12.16 -1


РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.


ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У КВІТНІ 2017 РОКУ.

Середня місячна температура на більшій частині території країни була близькою до норми, лише у північних, місцями центральних, Хмельницькій та Тернопільській областях на 1,1-2,2 градуси вищою за норму, а у Запорізькій та Херсонській областях на 1,1-1,5 градуси нижчою за норму.
Опади розподілилися нерівномірно: у східних, південних, Дніпропетровській, Вінницькій областях, в Карпатах, на Закарпатті та місцями на Кіровоградщині та Полтавщині їх випало 1-2 норми, подекуди 2,5-3 норми; на решті території кількість опадів склала в основному 25-79 % від норми.
Концентрація радіоактивних аерозолів у квітні була близькою до рівня попереднього місяця. Сумарна бета-активність приземного шару повітря, яка визначається переважно природними радіоактивними елементами – ізотопами урану, торію та продуктами їх розпаду, знаходилась в межах 4,3×10–5–25,6×10–5 Бк/м3 і складала в середньому по країні 15,0×10–5 Бк/м3 (у березні 15,1×10–5 Бк/м3). Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) коливалась в межах 0,06×10–5–0,6×10–5 Бк/м3, в середньому 0,24×10–5 Бк/м3 (у попередньому місяці 0,20×10–5 Бк/м3). На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) вміст цезію-137 знаходився у діапазоні (1,4-3,8)×10–5 Бк/м3, в середньому 2,9×10–5 Бк/м3 (у березні 2,2 Бк/м3).
Об’ємна активність берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах 114×10–5–715×10–5 Бк/м3. Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі протягом квітня 2017 року на території України не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У КВІТНІ 2017 РОКУ.

Вміст радіонуклідів як природного так і техногенного походження у атмосферних випадах на території країни у квітні був близьким до показників попереднього місяця. Сумарна бета-активність атмосферних випадів на території України складала в середньому 1,6 Бк/м2 за добу (у попередньому місяці 1,7 Бк/м2 за добу). Діапазон середньомісячних значень щільності бета-активних випадів на пунктах мережі спостережень становив 1,2–2,0 Бк/м2 за добу, максимальний вміст бета- випромінювачів (7,4 Бк/м2) спостерігався у пробі, відібраній 1-2 квітня на М Луцьк.
Вміст цезію-137 у випадах на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,1-1,0 Бк/м2 за місяць, в середньому 0,30 Бк/м2 за місяць (у березні 0,29 Бк/м2 за місяць). На пунктах контролю зони гарантованого добровільного відселення (М Коростень, М Овруч) щільність випадів цезію-137 не перевищувала 0,6 Бк/м2 за місяць. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) сумарний за місяць вміст цезію-137 у випадах складав 1,5 Бк/м2.
Щільність випадів космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 24-154 Бк/м2 за місяць.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У КВІТНІ 2017 РОКУ

У більшості басейнів річок, що формують приплив до Київського і Канівського водосховищ, у квітні відмічався недобір опадів – 60-80% норми. Лише на верхніх ділянках басейнів Верхнього Дніпра та Десни опадів випало 1-1,6 норми, а на правобережжі Прип’яті – 22-50% норми.
У квітні тривав розвиток та формування максимумів весняного водопілля на Верхньому Дніпрі, Десні та Прип’яті. Максимум водопілля на пригирловій ділянці Прип’яті у створі берегової насосної станції сформувався 14 квітня з витратою води 1010 м3/с. На Дніпрі у створі Неданчичі максимуми пройшли 15-17 квітня – максимальна витрата води 1080 м3/с. Максимум припливу до Київського водосховища сформувався 14-15 квітня величиною 2170 м3/с (48% норми). На Десні у створі гідропоста Літки максимальні витрати води відмічались 16-18 квітня – 433 м3/с (25% норми). За висотою максимальні рівні і витрати води цьогорічного водопілля були нижчими за середні багаторічні показники.
На річках Київської області протягом квітня відбувався спад весняного водопілля, яке завершилось у кінці місяця – у строки близькі до середніх багаторічних. Середньомісячна водність річок становила 20-50% норми.
Вміст радіонуклідів у воді Верхнього Дніпра в районі с. Неданчичі у квітні був на 25-30% меншим ніж у березні. Концентрація 90Sr становила 5,2 Бк/м3; концентрація 137Cs – 2,3 Бк/м3 у розчині та 1,4 Бк/м3 у зависі.
Приплив води до Київського водосховища у середньому за квітень дорівнював 2060 м3/с (74% норми). Вміст 90Sr у воді водосховища в районі м. Вишгорода був на 20% більшим відносно показників березня і становив 39,4 Бк/м3; вміст 137Cs – на 45% меншим за попередні показники і дорівнював 7,4 Бк/м3 у розчині та 2,2 Бк/м3 у зависі.
У воді Десни в районі м. Чернігова концентрація 90Sr у квітні порівняно з березнем зменшилась на 15% і становила 5,8 Бк/м3, концентрація 137Cs – збільшилась на 40% і складала 1,1 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 0,3 Бк/м3 у зависі.
Боковий приплив води до Канівського водосховища (в основному за рахунок Десни) в середньому за квітень дорівнював 416 м3/с (36% норми). Вміст 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) порівняно з березнем істотно не змінився і становив 29,7, Бк/м3, вміст 137Cs – зменшився на 40% і складав 1,5 Бк/м3 у розчині та 2,9 Бк/м3 у зависі. У нижній частині водосховища (м. Канів) концентрація 90Sr суттєво не змінилась і становила 17,9 Бк/м3, концентрація 137Cs – підвищилась на 15% і дорівнювала 8,2 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 0,4 Бк/м3 у зависі.
На притоках Середнього Дніпра протягом квітня відбувався спад весняного водопілля. Об’єми бокового припливу води до Кременчуцького, Дніпродзержинського та Дніпровського водосховищ за місяць відповідно дорівнювали (у млн. м3 та відсотках норми): 214 (29), 244 (28) та 128 (46). Вміст 90Sr у воді Каховського водосховища в районі м. Нова Каховка у квітні порівняно з попереднім місяцем суттєво не змінився і становив 19,2 Бк/м3; вміст 137Cs – збільшився у 2 рази і дорівнював 0,6 Бк/м3 у розчині та не перевищував 0,2 Бк/м3 у зависі.
На річках басейну Південного Бугу продовжувався поступовий спад весняного водопілля з добовою інтенсивністю 2-9 см, на зарегульованих ділянках Південного Бугу – 10-40 см . Водність Південного Бугу у квітні становила 24-42% норми, його приток – 22-52% норми. Вміст радіонуклідів у воді річки в районі м. Миколаєва у квітні порівняно з березнем істотно не змінився і становив: 90Sr – 8,3 Бк/м3; 137Cs – не перевищував 0,5 Бк/м3 у розчині та 0,6 Бк/м3 у зависі.
На українській ділянці Дунаю у першій-другій декадах квітня проходив спад паводкової хвилі – на ділянці Рені-Ізмаїл загалом на 0,8-1,2 м до передпаводкових відміток. У третій декаді місяця сформувалась чергова невисока паводкова хвиля, максимуми пройшли 29-30 квітня висотою до 0,6 м. Середньомісячна водність у квітні порівняно з березнем зменшилась на 26-27%. Середня за місяць витрата води р. Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 2880 м3/с (54% норми). Вміст 90Sr у воді р. Дунай в районі м. Ізмаїл порівняно з березнем зменшився на 20% і становив 8,5 Бк/м3; вміст 137Cs – зменшився у 4,7 рази і не перевищував 0,2 Бк/м3 у розчині та 0,8 Бк/м3 у зависі.
Загалом у квітні вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НPБУ-97.

РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розтgашування атомних електростанцій у травні 2017 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в 100-км зонах навколо АЕС, знаходилась в межах:
Запорізька АЕС 7-16 мкР/год,
Южно-Українська АЕС 8-15 мкР/год,
Рівненська АЕС 8-14 мкР/год,
Хмельницька АЕС 7-15 мкР/год
Чорнобильська АЕС 8-23 мкР/год.
новини ЦГО
08.06.2017  Несміливе нинішнє літо показало свій спекотний характер
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії 7 червня у Києві вперше
02.06.2017  Підсумки досить теплої і сухої календарної весни у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньовесняна темпера
01.06.2017  Погодні підсумки типового травня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна темпера
23.05.2017  До Києва нарешті завітало метеорологічне літо
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньодобова температ
11.05.2017  ПРЕС-РЕЛІЗ До Дня Центральної геофізичної обсерваторії і 90-річчю утворення відділу гідрології та ДВК
Традиційно у четверту п’ятницю травня Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) відзначає Деньваш IP 54.161.25.213
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії