ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ЗВЕРТАЄМО УВАГУ СПОЖИВАЧІВ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОВІДОК ВИКОРИСТОВУЄ ДАНІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАЙПОВНІШИЙ І НАЙРЕТЕЛЬНІШИЙ КРИТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ОБСЕРВАТОРІЇ
UK EN
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 


РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.


ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У КВІТНІ 2017 РОКУ.

Середня місячна температура на більшій частині території країни була близькою до норми, лише у північних, місцями центральних, Хмельницькій та Тернопільській областях на 1,1-2,2 градуси вищою за норму, а у Запорізькій та Херсонській областях на 1,1-1,5 градуси нижчою за норму.
Опади розподілилися нерівномірно: у східних, південних, Дніпропетровській, Вінницькій областях, в Карпатах, на Закарпатті та місцями на Кіровоградщині та Полтавщині їх випало 1-2 норми, подекуди 2,5-3 норми; на решті території кількість опадів склала в основному 25-79 % від норми.
Концентрація радіоактивних аерозолів у квітні була близькою до рівня попереднього місяця. Сумарна бета-активність приземного шару повітря, яка визначається переважно природними радіоактивними елементами – ізотопами урану, торію та продуктами їх розпаду, знаходилась в межах 4,3×10–5–25,6×10–5 Бк/м3 і складала в середньому по країні 15,0×10–5 Бк/м3 (у березні 15,1×10–5 Бк/м3). Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) коливалась в межах 0,06×10–5–0,6×10–5 Бк/м3, в середньому 0,24×10–5 Бк/м3 (у попередньому місяці 0,20×10–5 Бк/м3). На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) вміст цезію-137 знаходився у діапазоні (1,4-3,8)×10–5 Бк/м3, в середньому 2,9×10–5 Бк/м3 (у березні 2,2 Бк/м3).
Об’ємна активність берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах 114×10–5–715×10–5 Бк/м3. Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі протягом квітня 2017 року на території України не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ.

Вміст радіонуклідів як природного так і техногенного походження у атмосферних випадах на території країни у березні був близьким до показників попереднього місяця. Сумарна бета-активність атмосферних випадів на території України складала в середньому 1,7 Бк/м2 (у попередньому місяці 1,6 Бк/м2 за добу). Діапазон середньомісячних значень щільності бета-активних випадів на пунктах мережі спостережень становив 1,0–2,0 Бк/м2 за добу, максимальний вміст бета- випромінювачів (7,7 Бк/м2) спостерігався у пробі, відібраній 30-31 березня на АМСЦ Ужгород.
Вміст цезію-137 у випадах на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,1-1,0 Бк/м2 за місяць, в середньому 0,29 Бк/м2 за місяць (у лютому 0,35 Бк/м2 за місяць). На пунктах контролю зони гарантованого добровільного відселення щільність випадів цезію-137 складала 0,8 Бк/м2 за місяць на М Коростень та не перевищувала 0,6 Бк/м2 за місяць на М Овруч. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) сумарний за місяць вміст цезію-137 у випадах складав 1,1 Бк/м2.
Щільність випадів космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 23-155 Бк/м2 за місяць.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

У березні спостерігався дефіцит опадів на лівобережжі Дніпра та у басейні Десни; близькою до норми та більшою за неї була кількість опадів у басейнах Прип’яті, бічних приток до Київського водосховища та на правобережній частині Верхнього Дніпра.
Протягом березня відбувався розвиток весняного водопілля. До кінця другої декади березня завершилось формування максимумів водопілля на малих річках та притоках основних річок басейну Дніпра, протягом третьої декади – на Верхньому Дніпрі до Могильова, Верхній Десні, нижніх ділянках Сейму, притоках Прип’яті та на річках, що формують приток води до Київського водосховища. До кінця березня продовжувався повільний розвиток водопілля у нижній частині Сожу, у середній і нижній течіях Прип’яті, Десні у межах України, на Верхньому Дніпрі нижче Могильова.
На більшості річок Київської області протягом місяця спостерігався спад водопільної хвилі, тільки на окремих річках 19-23 березня пройшли максимуми водопілля висотою 1,2-1,7 м, у межах русла.
Вміст радіонуклідів у воді Верхнього Дніпра в районі с. Неданчичі у березні був наx10–50% більшим ніж у попередньому місяці. Концентрація 90Sr становила 7,5 Бк/м3; концентрація 137Cs – 2,9 Бк/м3 у розчині та 2,1 Бк/м3 у зависі.
У воді р. Десна в районі м. Чернігова вміст радіонуклідів у березні порівняно з лютим істотно не змінився. Концентрація 90Sr становила 6,8 Бк/м3, концентрація 137Cs –0,7 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 0,3 Бк/м3 у зависі. Приплив води до Київського водосховища у середньому за березень дорівнював 1620 м3/с (143% норми). Вміст 90Sr у воді водосховища в районі м. Вишгорода був на 20% меншим порівняно з лютим і становив 33,2 Бк/м3; вміст 137Cs – у 3 рази перевищував показники попереднього місяця і дорівнював 12,0 Бк/м3 у розчині та 5,2 Бк/м3 у зависі.
Боковий приплив води до Канівського водосховища (в основному за рахунок Десни) в середньому за березень дорівнював 354 м3/с (109% норми). Вміст 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) зменшився відносно показників лютого на 15% і становив 27,6 Бк/м3, вміст 137Cs – збільшився на 60% і складав 5,9 Бк/м3 у розчині та 1,5 Бк/м3 у зависі. У нижній частині водосховища (м. Канів) концентрація 90Sr зменшилась на 10% і становила 18,7 Бк/м3, концентрація 137Cs – підвищилась на 25% і дорівнювала 7,1 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 0,4 Бк/м3 у зависі.
На більшості приток Середнього Дніпра у першій декаді березня пройшли максимуми весняного водопілля, які за своїми характеристиками були нижчими за середні багаторічні значення. Об’єми бокового припливу води до Кременчуцького, Дніпродзержинського та Дніпровського водосховищ за місяць дорівнювали відповідно (у млн. м3 та відсотках норми): 232 (45), 335 (70) та 175 (63). Вміст радіонуклідів у воді Каховського водосховища в районі м. Нова Каховка у березні порівняно з попереднім місяцем істотно не змінився: 90Sr – 20,2 Бк/м3; 137Cs – не перевищував 0,2 Бк/м3 у розчині та 0,2 Бк/м3 у зависі.
На більшості річок басейну Південного Бугу максимальні рівні води весняного водопілля сформувались у період з 1 до 16 березня. На окремих ділянках річок вода виходила на заплаву. Добові коливання рівнів води протягом місяця були у межах 5-35 см, на зарегульованих ділянках басейну Південного Бугу та Синюхи – до 47 см . Середня за місяць витрата води р. Південний Буг у створі гідропоста Олександрівка дорівнювала 100 м3/с (76% норми). Вміст 90Sr у воді річки в районі м. Миколаєва у березні був на 10% більшим ніж у лютому і становив 7,5 Бк/м3; вміст 137Cs – зменшився на 50% і не перевищував 0,3 Бк/м3 у розчині та 0,7 Бк/м3 у зависі.
На українській ділянці Дунаю у березні сформувалась чергова паводкова хвиля, максимуми пройшли 18-19 березня висотою на ділянці Рені-Ізмаїл 1,0-1,6 м. Протягом третьої декади місяця відбувся спад паводку на 0,2-0,6 м. Середньомісячна водність у березні порівняно з лютим збільшилась на 26-31%. Середня за місяць витрата води р.Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 3930 м3/с (91% норми). Вміст 90Sr у воді р. Дунай в районі м. Ізмаїл порівняно з лютим істотно не змінився і становив 10,7 Бк/м3; вміст 137Cs збільшився на 70% і дорівнював 2,8 Бк/м3 у зависі та не перевищував 1,0 Бк/м3 у розчині.
Загалом у березні вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НPБУ-97.

РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розтgашування атомних електростанцій у квітні 2017 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в 100-км зонах навколо АЕС, знаходилась в межах:
Запорізька АЕС 7-17 мкР/год,
Южно-Українська АЕС 9-18 мкР/год,
Рівненська АЕС 8-14 мкР/год,
Хмельницька АЕС 7-16 мкР/год
Чорнобильська АЕС 7-22 мкР/год.
новини ЦГО
23.05.2017  До Києва нарешті завітало метеорологічне літо
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньодобова температ
11.05.2017  ПРЕС-РЕЛІЗ До Дня Центральної геофізичної обсерваторії і 90-річчю утворення відділу гідрології та ДВК
Традиційно у четверту п’ятницю травня Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) відзначає День
05.05.2017  Паспорт погоди на День Перемоги у столиці
Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії підготували «Паспорт погоди» на 9 т
03.05.2017  Погодні підсумки контрастного квітня у столиці
Закінчився квітень, який на 1,7 °С був теплішим за кліматичну норму. За даними спостережень
26.04.2017  Довідка про погодні параметри у місті Чорнобиль 26 квітня 1986 року
за поточний місяць
94124 переглядів
1063 відвідувачівваш IP 54.162.44.105
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії