імені Бориса Ізмаїловича Срезневського
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
імені Бориса Ізмаїловича Срезневського
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ СПОЖИВАЧІВ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОВІДОК ВИКОРИСТОВУЄ ДАНІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАЙПОВНІШИЙ І НАЙРЕТЕЛЬНІШИЙ КРИТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ОБСЕРВАТОРІЇ
UK EN
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 
за місяць
17037 переглядів
313 відвідувачів
588 сессій
1456 хостґвВідділ радіаційно-екологічного контролю

Історія відділу

Початок спостережень за радіоактивним забрудненням довкілля відноситься до 1954 року, коли на території України були відкриті перші 16 пунктів по відбору проб атмосферних випадів. Організація систематичних спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища саме у ті часи була обумовлена необхідністю оцінки наслідків використання ядерної енергії у різних сферах діяльності людини, найбільш значущими з яких на ті часи було проведення випробувань ядерних пристроїв у атмосфері, що проводились Радянським Союзом та США, та розповсюдження продуктів ядерних вибухів у планетарному масштабі.

У 1964 році в складі Київської гідрометобсерваторії була створена радіометрична лабораторія, фахівці якої виконували первинну обробку пробоматеріалу, визначення сумарної бета-активності проб, здійснювали експедиційні обстеження території у випадках радіаційних інцидентів. Так, у 1980 році співробітники лабораторії, яку на той час очолював В.О.Корнійчук, брали участь у дослідженні наслідків аварії, що сталась на Рівненській АЕС; у 1982 році у складі інспекційної групи колишнього Держкомгідромету СРСР проводили рекогносцировочне обстеження території, що прилягає до Чорнобильської АЕС, з метою виявлення зон забруднення ґрунту, що утворились внаслідок викиду радіоактивних речовин в атмосферу.

До 1986 року розвиток мережі пунктів спостереження за радіоактивним забрудненням природного середовища здійснювався постійно в плановому порядку. Усі плани щодо розвитку мережі було порушено після катастрофи на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року. У зв’язку із суттєвим збільшенням обсягів робіт по визначенню вмісту радіоактивних речовин у навколишньому середовищі, розшифруванню радіонуклідного складу забруднення і для більш детального і оперативного контролю за радіаційною обстановкою, у липні 1986 року на базі лабораторії радіометрії організовано відділ радіаційно-екологічного контролю з функціями регіональної лабораторії.

Фахівці відділу брали активну участь в оцінці масштабу наслідків Чорнобильської аварії, виявленні та уточненні контурів зон радіоактивного забруднення території європейської частини СРСР. Крім згадуваного вже Корнійчука В.О. (нагороджений орденом „Знак Пошани”) це, з тих що працюють зараз, Гірій В.А., Скаржинська І.В; з тих що працювали раніше - Пряміцина Т.К. (нагороджена грамотою Верховної Ради України), Дурицький М.С. (медаль "За трудові заслуги"), Берко В.Й. (орден "Знак Пошани”), Табачний Л.Я, Лаптєв Г.В., Храпачевський В.М., Супруненко Т.В.

Одним з найважливіших напрямків роботи було проведення повітряної та наземної радіаційної розвідки, перша з яких відбулась вранці 26 квітня 1986 року. За 1986-1987 роки було виконано детальне обстеження близько 520 населених пунктів, відібрано 3500 проб ґрунту, 2150 проб води, досліджено близько 300 джерел водопостачання. Роботи в рамках “Програми уточнення радіаційного стану на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС”, наряду із режимними спостереженнями, продовжувались і у наступні роки.

За період свого існування відділ систематизував великі обсяги інформації, виконав оцінку її достовірності. Були створені банки даних з потужності експозиційної дози гамма-випромінення, з радіоактивного забруднення складових довкілля: ґрунтів, атмосферного повітря, поверхневих вод. На основі отриманих даних, а також результатів аерогаммазйомки та даних інших організацій, у 1992 році фахівцями відділу складено детальні карти забруднення території України цезієм-137 та стронцієм-90.

Систематизована, проаналізована та узагальнена інформація з різних аспектів радіаційного забруднення навколишнього середовища надається зацікавленим міністерствам і відомствам, у тому числі ДСНС та МОЗ, іншим державним організаціям відповідно до їх запитів.

Структура та штат відділу

На теперішній час відділ є структурним підрозділом Центральної геофізичної обсерваторії, до складу якого входять лабораторія радіаційного контролю повітря (ЛРКП), лабораторія радіохімії та пробопідготовки (ЛРХ), сектор спектрометрії (СС) та сектор підготовки інформації (СПІ).

У сферу постійної діяльності відділу залучені 181 станція спостережень за рівнем гамма-фону, 58 пунктів контролю радіоактивного забруднення атмосферних випадів, 8 пунктів контролю повітряних аерозолів. Існуюча сьогодні радіометрична мережа охоплює всю територію країни і дозволяє здійснювати контроль за основними факторами, що впливають на радіоактивне забруднення повітря.
Радіаційно-екологічний моніторинг поверхневих вод України охоплює Дніпровську водну систему (р. Дніпро, Десна, Дніпро-Бузький лиман), ріки Південний Буг та Дунай, а також водні об’єкти у зонах впливу діючих АЕС.

У відділі та його структурних підрозділах працюють висококваліфіковані досвідчені фахівці:

 • начальник  ЛРКП  Парнєва С.Л.,  випускниця  фізичного  факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, на посаді з 2006 року;
 • начальник сектору спектрометрії Загревський В.В., призначений на посаду у 2008 році, у ЦГО працює з 1995 року, випускник геологічного факультету КДУ;
 • начальник ЛРХ Варивода В.В. працює в ЦГО з 1996 року, на посаді – з 2005 р, закінчив Одеський державний екологічний університет;
 • начальник  сектору  підготовки  інформації  Лук’янова Ж.В., у системі гідрометслужби працює з 1990 р., закінчила географічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка;
 • а також інші досвідчені фахівці, серед них провідний гідрохімік СПІ Дубровіна І.В, провідний радіолог ЛРКП Корнійчук В.О., радіологи ЛРКП Майоренко Д.Т, Садовська З.В,  хімік ЛРХ Смирнова Л.І. Очолює відділ Гірій В.А., кандидат фізико-математичних наук, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

  Основними напрямками діяльності відділу є:
  • збір, аналіз, систематизація та узагальнення даних по радіоактивному забрудненню довкілля на території України; формування банків даних по забрудненню радіонуклідами ґрунту, поверхневих вод, повітря, атмосферних опадів;
  • забезпечення державних органів, народногосподарських організацій та населення оперативною та режимною інформацією про радіаційний стан навколишнього середовища; 
  • методичне керівництво підрозділами мережі гідрометслужби з радіоекологічного розділу питань та контроль за якістю їх роботи.
  Відділ спеціалізується на виконанні:
  • відбору та визначення вмісту радіонуклідів у пробах природного середовища з використанням радіометричного, радіохімічного та гамма-спектрометричного методів досліджень;
  • вимірювання потужності експозиційної дози гамма-випромінення на земельних ділянках, в промислових та житлових приміщеннях;
  • визначення вмісту радіонуклідів у продуктах харчування, будівельних та пиломатеріалах, тощо.

  Лабораторії відділу радіаційно-екологічного контролю ЦГО атестовані на право вимірювання радіологічних показників об’єктів природного середовища, харчових продуктів, будматеріалів.

  На замовлення зацікавлених організацій та громадян зазначені види робіт відділ виконує на договірній основі.

  Контакти: тел. (044) 525-13-46,
новини ЦГО
07.09.2017  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНИ. запобігання та протидії корупції
04.09.2017  Температура води Дніпра у столиці опустилась нижче 20 градусів
Згідно спостережень  гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бори
04.09.2017  Погодні підсумки цьогорічного літа у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськ
01.09.2017  Борис Ізмаїлович Срезневський
01.09.2017  Погодні підсумки серпня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна темпераваш IP 34.207.98.73
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69.
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії