на головну
Документи
Аудіозаписи
  • Виступ Директора ЦГО
    на радіо ЕРА
  • Привітання Директора з нагоди дня води
  • Пісня метеорологів
Корисні посилання

Галузевий державний архів (ГДА) гідрометслужби України

Галузевий державний архів (ГДА) гідрометслужби України створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.95 р. № 570 "Про створення Галузевого державного архіву Державного комітету по гідрометеорології". ГДА є архівною установою, що входить як самостійний структурний підрозділ до складу Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО).

Він є правонаступником відділу гідрометеорологічного фонду, заснованого у Київській гідрометеорологічній обсерваторії у 1958 році.

Це єдиний в Україні спеціалізований архів, в якому зберігається унікальна інформація про минулий та сучасний стан довкілля України за його кількісними та якісними показниками, а саме: документи з питань гідрології, метеорології, агрометеорології, аерології, синоптики, гідробіології, відомості про радіаційний контроль та матеріали спостережень за забрудненням навколишнього середовища.

На паперових носіях ця інформація зберігається у відділі зберігання інформації на паперових носіях (ВІП) у фондах: метеорологічному, гідрологічному, агрометеорологічному, синоптичному, аерологічному, даних спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища, гідрографічному, узагальнених матеріалів.

Тут містяться окремі документи метеорологічних спостережень двохсотлітньої давнини (по Миколаєву з 1801 року, по Києву - із 1804 р., по Херсону - із 1808 р., по Полтаві - із 1828 р. і т. д.). Щоденники візуальних спостережень з початку ХІХ століття, унікальні гідрологічні щорічники середини ХІХ століття, є дані гідрометспостережень під час Першої світової і громадянської воєн.

Всі матеріали в упорядкованому вигляді зберігаються в фондах відділу і активно використовуються науково-дослідними і виробничими організаціями різних галузей економіки при складанні фактичної оцінки, прогностичних та ретроспективних розрахунків екологічного стану України.

Відділ зберігання інформації на технічних носіях (далі - ВІТ) був утворений при формуванні ГДА у 1996 році для забезпечення зберігання гідрометеорологічної інформації та інформації про екологічний стан довкілля України на технічних носіях. Необхідність створення цього відділу була зумовлена тим, що починаючи з 1988 року в гідрометслужбі України вся інформація, як оперативна так і режимна, почала оброблятися в автоматичному режимі на ЕОМ. Відділ зберігає гідрометеорологічну інформацію та інформацію про екологічний стан довкілля з усіх напрямків діяльності гідрометслужби України, ця інформація надходить з усіх підпорядкованих підрозділів відповідно до встановлених вимог. Створено страховий фонд і фонд користування. Розробляються інформаційно-пошукові системи, які повинні забезпечувати швидкий доступ до архівних матеріалів, їх обробки і узагальнення згідно замовлень споживачів та здійснюється занесення архівних даних з паперових носіїв на технічні, сумісні з персональними комп'ютерами.

Відділ підготовки та видачі інформації (далі - ВПІ) до створення ГДА гідрометслужби існував як самостійний структурний підрозділ гідрометслужби з 1938 року відповідно до постанови РНК СРСР від 2 листопада 1939 року № 1814 і мав назву Бюро розрахунків і довідок.

Відділ виконує замовлення органів державної влади і управління, міністерств, відомств, підприємств і організацій багатьох галузей економіки України на підготовку гідрометеорологічної та іншої інформації, що надходить із мережі спостережень Державної гідрометеорологічної служби і зберігається в ГДА. Основною задачею відділу є забезпечення спеціалізованою гідрометеорологічною інформацією та інформацією про стан довкілля органів державної влади, міністерств, відомств, організацій та установ різних галузей економіки України усіх форм власності.

Ці роботи виконуються на підставі договорів або разових замовлень за відповідну плату, юридичною підставою якої є Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.1998 року № 1724" Про інформаційні послуги у сфері гідрометеорології".

З 2001 року архів очолює Довгич Михайло Іванович, який за посадою є одночасно і заступником директора обсерваторії.

Запрошуємо до взаємовигідної співпраці!


перейти на старий дизайн