на головну
Документи
Аудіозаписи
 • Виступ Директора ЦГО
  на радіо ЕРА
 • Привітання Директора з нагоди дня води
 • Пісня метеорологів
Корисні посилання

Відділ інформації про стан хімічного забруднення природного середовища Центральної геофізичної обсерваторії

Відділ інформації про стан хімічного забруднення, як самостійний підрозділ, був створений у серпні 1980 р. із відділу спостережень за станом забруднення природного середовища, який раніше (з 1973 р.) об'єднував усі лабораторії обсерваторії. Завданнями і обов'язками відділу інформації є наступні:

У відділі інформації систематично готуються довідки про рівні високого та екстремально високого забруднення природного середовища (атмосферне повітря, поверхневі води, морські води, грунти), щомісячні і щоквартальні бюлетені, довідки на запит керівництва та інших організацій.

У 1993 р. наказом Держкомгідромету України (№75 від 31.05.93 р.) визначено "Порядок подачі інформації про забруднення природного середовища". Нижче наводиться коротка характеристика видів інформації, яка готується у відділі:

 1. Оперативна інформація про випадки високого (ВЗ) та екстремально високого (ЕВЗ) забруднення природного середовища. Ця інформація щомісячно направляється в УСЗ Держгідромету, в Головну державну інспекцію Мінприроди, Держкомстат, Міноборони України.
 2. Щомісячний бюлетень, піврічні і річні довідки про стан забруднення атмосферного повітря в м.Києві та містах Київської області (Біла Церква, Бровари, Обухів, Українка). Ці матеріали направляються в обласні і міські держуправління екоресурсів, у держадміністрації відповідних міст і районів.
 3. Щомісячні, піврічні і річні довідки про стан забруднення атмосферного повітря в мм. Житомир і Чернігів, які направляються в обласні ЦГМ, держуправління екоресурсів і держадміністрації цих міст.
 4. Щоквартальний бюлетень, піврічні і річні довідки про стан забруднення водних об'єктів Київської області - в держуправління екоресурсів у місті та області, в обласну і міську держадміністрації.
 5. Щомісячні, піврічні і річні довідки про стан забруднення річок Десна і Тетерів - в обласні ЦГМ, держуправління екоресурсів і держадміністрації цих міст.
 6. Щоквартальна довідка про стан забруднення річок Дністер і Прут для „Хидрометео” Молдова.
 7. Щоквартальна довідка про стан забруднення транскордонних річок з Білоруссю.
 8. Піврічні і річні довідки про стан забруднення природного середовища за даними спостережень організацій гідрометслужби для Держгідромету, Мінприроди, Держкомстату України (узагальнюються дані по забрудненню атмосферного повітря, атмосферних опадів, поверхневих і морських вод, грунтів на території дяільності гідрометслужби; узагальнена за рік інформація публікується в Національній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні).
 9. Щорічна довідка про випадки ВЗ та ЕВЗ природного середовища для Держкомстату і МНС України (надається інформація по випадках високого і екстремально високого забруднення з максимальними концентраціями визначаємих шкідливих речовин).
 10. Щорічник про стан забруднення атмосферного повітря на території України (аналізуються і узагальнюються матеріали спостережень по 53 містах, 162 стаціонарних постах, надаються середньорічні і максимальні концентрації забруднюючих домішок в атмосферному повітрі по містах і постах спостережень).
 11. Щорічник про стан забруднення поверхневих вод суші на території України (аналізуються і узагальнюються матеріали спостережень по 151 водному об'єкту, 240 пунктах і 374 створах, надаються середньорічні і максимальні концентрації забруднюючих речовин у водних об'єктах).
 12. Фактичні дані спостережень за станом забруднення поверхневих вод суші на території України - ЩДЯ, випуск 1- басейни Західного Бугу, Дунаю, Дністра, Південного Бугу; випуск 2 - басейн Дніпра; випуск 3 - басейни Сіверського Дінця, річок Криму і Приазов'я (аналізуються і узагальнюються усі строкові дані спостережень за забрудненням поверхневих вод з мережі моніторингу гідрометслужби).
 13. Щорічник про стан забруднення грунтів пестицидами та важкими металами на території України (аналізуються і узагальнюються матеріали спостережень за пестицидами в 33 районах 17 областей України і АР Крим, важкими металами в 15-20 містах країни; надаються усі строкові дані спостережень за пестицидами і важкими металами, середньорічні і максимальні концентрації).

Щорічники направляються в Держгідромет і в Галузевий державний архів гідрометслужби, а фактичні щорічні дані - в усі обласні центри з гідрометеорології.

З січня 2003 р. постійно готуються щомісячні довідки про стан забруднення довкілля в Києві та Київській області (у тому числі радіаційного забруднення за даними відділу радаційно екологічного контролю) для Київської державної телерадіокомпанії. З жовтня 2004р. інформація про стан забруднення атмосферного повітря в м. Києві та містах Київської області подається для розташування на WEB-сайті Мінприроди України.

Крім того, у відділі готуються різноманітні інформаційні матеріали на запит керівництва Мінприроди, Держгідромету, ЦГО.

Крім основних робот з узагальнення оперативної та режимної інформації про стан забруднення природного середовища, відділ займається розрахунком фонових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі міст і у воді водотоків.

На ПЕОМ у відділі проводиться підготовка паспортів пунктів гідрохімічного контролю. Дані паспортів корегуються і уточнюються після їх перевірки на мережі, а потім електронною поштою направляються у відповідні лабораторії.

Відділ також проводить роботу з підготовки інформації згідно договірній діяльності з держуправлінням екоресурсів у м. Києві, з деякими райдержадміністраціями міста; іншим організаціям готує інформацію на запити. Дані по фонових концентраціях в атмосферному повітрі і поверхневих водах є продукцією ЦГО, яка надається організаціям-замовникам за оплату згідно Постанови КМ України № 1724 від 02.11.1998 р.

У своій роботі відділ працює в тісному контакті з лабораторіями і відділами ЦГО, з мережею гідрометслужби, з ГІОЦ УкрГМЦ. У Головному інформаційно-обчислювальному центрі УкрГМЦ здійснюється обробка первинних даних спостережень про стан забруднення повітря і поверхневих вод за програмами АСОІЗА та АІС Гідрохімія, які аналізуються та узагальнюються у відділі.

Відділ з часу створення (серпень 1980 р.) і по квітень 1981 р. очолював Дугінов Владислав Іванович, кандидат географічних наук, досвідчений фвхівець, засновник і організатор напрямку робіт з контролю та вивченню забруднення природного середовища на території України в системі гідрометслужби.

З листопада 1981 р. по 1983 р. відділ очолювала Габріелян Джасміна Геворкіївна, за фахом хімік - аналітик.

В період з 1984 р. по січень 1985 р. та з жовтня 1986 р. і по сьогоднішній день відділ очолює Колісник Іраїда Аркадіївна, за фахом хімік-біолог, випусник Пермського державного університету ім. О.М. Горького (Росія).

За 30-ти річний період у відділі змінювались роботи, задачі, колектив фахівців також змінювався. Але коли нас залишали наші фахівці, вони, як правило, йшли в керівні організації, маючи досвід роботи в нашому відділі.

У різні роки у відділі працювали Давідюк Л.І., Галенко Г.Ф., Кубланов С.Х., Чайка Л.І., Ставрова В.В., Дащенко Н.П., Гресь Т.О., Люшина В.М., Черняк З.О., Карнаух С.І., Ковалець Я.В.

Більшість працівників відділу мають чималий досвід роботи, працюють у ньому більше п'ятнадцяти - двадцяти років: Федоровська Капитоліна Євгеніївна - провідний хімік, Радзієвська Наталія Григоріївна - гідрологи І категорії, випусники географічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Іллічова Ольга Захаріївна - гідрохімік ІІ категорії, випусник агрохімічного факультету Національного аграрного університету.

Начальник і провідний хімік, колектив відділу за багаторічну, сумлінну і плідну роботу нагороджені "Почесною грамотою" Держгідромету Мінприроди України; начальника відділу нагороджено знаком "Почесний працівник гідрометслужби".

Важливими завданнями відділу на найближчу перспективу в роботі є завдання по удосконаленню підготовки інформаційних матеріалів про стан забруднення природного середовища (тобто будування відповідних карт з використанням сучасних програмних засобів - ГІС технологій), з обробки режимної інформації про стан забруднення довкілля (строкових даних) за допомогою програмних засобів на персональному комп'ютері.


перейти на старий дизайн