на головну
Документи
Аудіозаписи
  • Виступ Директора ЦГО
    на радіо ЕРА
  • Привітання Директора з нагоди дня води
  • Пісня метеорологів
Корисні посилання

Відділ спостережень за станом хімічного забруднення

Відділ спостережень за станом хімічного забрудненням створений 1-го травня 1973 року у складі Київської гідрометеорологічної обсерваторії.

До складу відділу входять:

Усі лабораторії відділу атестовані у 2010 році на технічну компетентність і незалежність

На сьогодні основними напрямками діяльності відділу є :

До сфер постійної діяльності відділу залучено 21 пункт спостережень за станом атмосферного повітря (територія м. Києва та 4-х міст Київської області), 33 станції спостережень за хімічним складом опадів, 54 станції за визначенням хімічного складу снігового покриву, 51 станція де визначається рН опадів, 56 господаpств pізних областей Укpаїни, де кожного pоку пpоводиться обстеження ґрунтів на вміст залишкових кількостей пестицидів і нітpатів, 78 постів спостережень за визначенням вмісту важких металів в аерозолях, які розташовані 48 містах України.

Лабораторія спостережень за забрудненням ґрунтів і моніторингу (ЛСЗГ)

Лабораторія визначає на території України:
в грунтах населених пунктів:


в грунтах сільгоспугідь:


в аерозолях повітря:

Відбір проб ґрунтів лабораторія проводить як власними силами, так і силами організацій гідрометслужби, які розташовані в кожній області України.

Лабораторія обстежила 106 населених пунктів України і має дані з моніторингу грунтів:

Обстежено парки "Софіїївка" в Умані та "Олександрія" у Білій Церкві, що визначені фоновими територіями.

Лабораторія організовує обстеження ґрунтів сільгоспугідь на вміст залишкових кількостей пестицидів та нітратів в 33 адміністративних районах 18 областей України.

В аерозолях повітря 48 міст України лабораторія щомісячно проводить визначення вмісту важких металів.

Лабораторія спостережень за забрудненням поверхневих вод (ЛСЗПВ)

ЛСЗПВ спеціалізується на проведенні екологічного моніторингу поверхневих вод суші України, здійснює контроль за відбором проб води на території 6-ти областей України (Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Вінницької, Сумської) та проводить аналіз цих проб води, проводить визначення вмісту важких металів у поверхневих водах усієї території України та вміст пестицидів у пунктах спостереження басейну Дніпра та річках басейнів Західного Бугу, Південного Бугу, Дністра.

На сьогодні, лабораторія проводить спостереження за забрудненненням поверхневих вод суші в 36 пунктах, розташованих на 21 річці, 3 водосховищах. Пункти спостережень розташовані з врахуванням специфіки промислових та сільськогосподарських скидів у водні об'єкти України. Проби води аналізуються по 41 показнику.

Лабораторія здійснює методичне керівництво з гідрохімічного розділу робіт 23-ма гідрологічними та 11 гідрохімічними підрозділами мережі спостережень гідрометслужби.


ЛСЗПВ визначає:

Лабораторія підтримсує банк даних якості поверхневих вод суші за даними мережі спостережень, що підпорядкована ЦГО з 1996 р.

Інформація за даними гідрохімічних спостережень поверхневих вод суші на теритрії України в електронному варіанті у вигляді текстових файлів знаходиться в Галузевому державному архіві гідрометслужби (ГДА) з 1989р.

Лабораторія гідробіології(ЛГБ)

Гідробіологічна лабораторія була організована у вересні 1974 року, в області екологічного моніторингу навколишнього середовища лабораторія успішно працює майже 40 років.

Основними напрямками діяльності лабораторії є:


перейти на старий дизайн