на головну
Документи
Аудіозаписи
  • Виступ Директора ЦГО
    на радіо ЕРА
  • Привітання Директора з нагоди дня води
  • Пісня метеорологів
Корисні посилання

Відділ радіаційно-екологічного контролю

Історія відділу

Початок спостережень за радіоактивним забрудненням довкілля відноситься до 1954 року, коли на території України були відкриті перші 16 пунктів по відбору проб атмосферних випадів. Організація систематичних спостережень за радіоактивним забрудненням навколишнього середовища саме у ті часи була обумовлена необхідністю оцінки наслідків використання ядерної енергії у різних сферах діяльності людини, найбільш значущими з яких на ті часи було проведення випробувань ядерних пристроїв у атмосфері, що проводились Радянським Союзом та США, та розповсюдження продуктів ядерних вибухів у планетарному масштабі.

У 1964 році в складі Київської гідрометобсерваторії була створена радіометрична лабораторія, фахівці якої виконували первинну обробку пробоматеріалу, визначення сумарної бета-активності проб, здійснювали експедиційні обстеження території у випадках радіаційних інцидентів. Так, у 1980 році співробітники лабораторії, яку на той час очолював В.О.Корнійчук, брали участь у дослідженні наслідків аварії, що сталась на Рівненській АЕС; у 1982 році у складі інспекційної групи колишнього Держкомгідромету СРСР проводили рекогносцировочне обстеження території, що прилягає до Чорнобильської АЕС, з метою виявлення зон забруднення ґрунту, що утворились внаслідок викиду радіоактивних речовин в атмосферу.

До 1986 року розвиток мережі пунктів спостереження за радіоактивним забрудненням природного середовища здійснювався постійно в плановому порядку. Усі плани щодо розвитку мережі було порушено після катастрофи на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року. У зв’язку із суттєвим збільшенням обсягів робіт по визначенню вмісту радіоактивних речовин у навколишньому середовищі, розшифруванню радіонуклідного складу забруднення і для більш детального і оперативного контролю за радіаційною обстановкою, у липні 1986 року на базі лабораторії радіометрії організовано відділ радіаційно-екологічного контролю з функціями регіональної лабораторії.

Фахівці відділу брали активну участь в оцінці масштабу наслідків Чорнобильської аварії, виявленні та уточненні контурів зон радіоактивного забруднення території європейської частини СРСР. Крім згадуваного вже Корнійчука В.О. (нагороджений орденом „Знак Пошани”) це, з тих що працюють зараз, Гірій В.А., Скаржинська І.В; з тих що працювали раніше - Пряміцина Т.К. (нагороджена грамотою Верховної Ради України), Дурицький М.С. (медаль "За трудові заслуги"), Берко В.Й. (орден "Знак Пошани”), Табачний Л.Я, Лаптєв Г.В., Храпачевський В.М., Супруненко Т.В.

Одним з найважливіших напрямків роботи було проведення повітряної та наземної радіаційної розвідки, перша з яких відбулась вранці 26 квітня 1986 року. За 1986-1987 роки було виконано детальне обстеження близько 520 населених пунктів, відібрано 3500 проб ґрунту, 2150 проб води, досліджено близько 300 джерел водопостачання. Роботи в рамках “Програми уточнення радіаційного стану на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС”, наряду із режимними спостереженнями, продовжувались і у наступні роки.

За період свого існування відділ систематизував великі обсяги інформації, виконав оцінку її достовірності. Були створені банки даних з потужності експозиційної дози гамма-випромінення, з радіоактивного забруднення складових довкілля: ґрунтів, атмосферного повітря, поверхневих вод. На основі отриманих даних, а також результатів аерогаммазйомки та даних інших організацій, у 1992 році фахівцями відділу складено детальні карти забруднення території України цезієм-137 та стронцієм-90.

Систематизована, проаналізована та узагальнена інформація з різних аспектів радіаційного забруднення навколишнього середовища надається зацікавленим міністерствам і відомствам, у тому числі МНС та МОЗ, іншим державним організаціям відповідно до їх запитів.

Структура та штат відділу

На теперішній час відділ є структурним підрозділом Центральної геофізичної обсерваторії, до складу якого входять лабораторія радіаційного контролю повітря (ЛРКП), лабораторія радіохімії та пробопідготовки (ЛРХ), сектор спектрометрії (СС) та сектор підготовки інформації (СПІ).

У сферу постійної діяльності відділу залучені 181 станція спостережень за рівнем гамма-фону, 58 пунктів контролю радіоактивного забруднення атмосферних випадів, 8 пунктів контролю повітряних аерозолів. Існуюча сьогодні радіометрична мережа охоплює всю територію країни і дозволяє здійснювати контроль за основними факторами, що впливають на радіоактивне забруднення повітря.

Радіаційно-екологічний моніторинг поверхневих вод України охоплює Дніпровську водну систему (р. Дніпро, Десна, Дніпро-Бузький лиман),  ріки Південний Буг та Дунай, а також водні об’єкти у зонах впливу діючих АЕС.

У відділі та його структурних підрозділах працюють висококваліфіковані досвідчені фахівці:


перейти на старий дизайн