імені Бориса Ізмаїловича Срезневського
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
імені Бориса Ізмаїловича Срезневського
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ СПОЖИВАЧІВ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОВІДОК ВИКОРИСТОВУЄ ДАНІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАЙПОВНІШИЙ І НАЙРЕТЕЛЬНІШИЙ КРИТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ОБСЕРВАТОРІЇ
UK EN
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 
за місяць
17064 переглядів
313 відвідувачів
588 сессій
1456 хостґвПро стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві і Київській області у липні 2017 року

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ.

Центральною геофізичною обсерваторією спостереження за забрудненням  атмосферного повітря  проводились на 16 стаціонарних постах міста Києва  (на ПСЗ № 10 та ПСЗ №13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення від електромережі).

Місто Київ.

Для визначення забруднення повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 7068 проб. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у липні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на дванадцяти постах він характеризувався, як високий, на одному – як підвищений, ще на одному – як низький. На ПСЗ №10 та ПСЗ №13 ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

У липні загалом по місту середньомісячні концентрації п’яти забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: з діоксиду азоту – у 3,3 раза, формальдегіду – у 3,0 рази, фенолу – у 2,0 рази, оксиду азоту – у 1,3 раза, оксиду вуглецю – у 1,1 раза.

Вміст завислих речовин за середньомісячними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська площа) та ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – в 1,3 раза, на інших постах він був у межах 0,7-0,8 ГДКс.д. Максимальні  разові  концентрації  завислих  речовин  коливались  у межах  0,2-0,4 ГДКм.р.

З оксиду вуглецю перевищення ГДКс.д. за середньомісячними концентраціями в 1,8 раза відмічалось на Бессарабській площі, в 1,7 раза – на Деміївській площі, в 1,4-1,5 раза – на Оболонському проспекті (ПСЗ № 17), вулиці Довженка (ПСЗ № 2), площі Перемоги та проспекті Перемоги,  в 1,0-1,2 раза – на вулицях Скляренка, Каунаській, Межигірській та Академіка Стражеска. На всіх інших постах середньомісячні концентрації оксиду вуглецю були у межах 0,4-0,8 ГДКс.д. Максимальні концентрації досягали 2,2 ГДКм.р. в районі проспекту Перемоги, 2,0 ГДКм.р. – на площі Перемоги, 1,8 ГДКм.р. – на Бессарабській площі, 1,0-1,6 ГДКм.р. – ще на восьми постах міста. Всього у липні зафіксовано 79 випадків перевищення ГДКм.р., що становило 9,7% від загальної кількості спостережень (у минулому місяці – 7,9%). Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю зафіксована на Бессарабській та Деміївській площах –  46,2% і 36,5% відповідно.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями майже на всіх постах перевищував рівень ГДКс.д. Більш високі середньомісячні концентрації  відмічені: на Деміївській площі – 4,0 ГДКс.д., на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулицях Довженка, Каунаській, Скляренка – 3,8 ГДКс.д.   На  інших  постах  середній вміст  діоксиду  азоту  був  на рівні  1,0-3,5  ГДКс.д.  Максимальний  вміст цієї домішки в районі Деміївської площі становив 1,8 ГДКм.р., на вулиці Інженера Бородіна – 1,7 ГДКм.р., на проспекті Перемоги – 1,6 ГДКм.р., на  інших постах – був на рівні 0,4-1,5 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась: на ПСЗ № 20 – 33,7%, ПСЗ № 11 – 31,7%, ПСЗ № 7 – 30,8%; загалом по місту вона становила 19,3% (в минулому місяці – 16,7%).

Більш високий середньомісячний вміст формальдегіду зафіксовано на Деміївській і Бессарабській площах, Оболонському проспекті та на перетині вулиці Академіка Стражеска з бульваром Вацлава Гавела – 3,7 ГДКс.д. На інших дев’яти постах середньомісячні концентрації формальдегіду становили 1,0-3,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,6 ГДКм.р.

Середня концентрація оксиду азоту (визначався тільки на ПСЗ №20 - Деміївська площа) у липні дорівнювала 1,3 ГДКс.д., максимальна – 0,4 ГДКм.р.

У липні в повітрі Києва продовжував підвищуватись вміст фенолу: за середньомісячними значеннями на усіх шести ПСЗ, де проводились спостереження він становив 1,7-2,0 ГДКс.д.; максимальні концентрації на вулицях Довженка та Каунаській досягали 2,0 ГДКм.р., на інших постах – 1,2-1,6 ГДКм.р.  За місяць зафіксовано 36 випадків перевищення ГДКм.р. з фенолу, що становило 9,9% від загальної кількості спостережень.

Максимальний вміст хлористого водню на шести постах з семи досягав рівня 1,0-1,1 ГДКм.р., середній вміст становив 0,4-0,6 ГДКс.д.

Найбільший середньомісячний вміст фтористого водню на рівні 1,0 ГДКс.д. зафіксовано  на Бессарабській та Деміївській площах; ще на трьох постах він був на рівні 0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст на усіх ПСЗ становив 0,4 ГДКм.р.

З діоксиду сірки та аміаку середньомісячні та максимальні концентрації не досягали рівнів відповідних санітарно гігієнічних норм.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у липні були райони Деміївської площі (Центральний автовокзал) та Бессарабської площі, де рівень забруднення повітря характеризувався як високий (див. рис.).  Райони Оболонського проспекту, вулиць Довженка, Каунаської, Академіка Стражеска, Скляренка, проспекту та площі Перемоги, бульвару Лесі Українки, вулиці Попудренка та Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі) також характеризувались високим рівнем забруднення. В районі вулиці Інженера Бородіна рівень забруднення повітря був підвищеним. Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком ЦГО).

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем підвищився, в основному, за рахунок зростання вмісту фенолу у повітрі.

Порівняно з  липнем 2016 р. рівень забруднення повітря дещо знизився: значно знизились середньомісячні концентрації діоксиду азоту, менше – оксиду азоту, поряд з цим підвищився вміст фенолу та оксиду вуглецю.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6734 проби. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у серпні загалом по місту характеризувався, як дуже високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на трьох постах він характеризувався, як дуже високий, на дев’яти – як високий, на одному – як підвищений,  на одному посту – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Цьогорічний серпень у Києві виявився найсухішим за 125 років спостережень за опадами у столиці. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, яка розташована на проспекті Науки, опадів випало лише 3 мм, що склало 4% кліматичної норми. Середньомісячна температура серпня у Києві склала +22,6°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,0°С. Загалом увесь серпень був спекотним за температурним режимом. Температура першої і другої декад перевищили кліматич­ну норму на 3,9°С та 3,5°С відповідно; третя декада була вищою за кліматичну норму аж на 4,5°С.

З початку серпня 2015 р. у Києві спостерігались метеорологічні умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Українським гідрометцентром на період з 8 по 14 серпня було надано два штормових попередження про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Києві, зумовлений антициклональною погодою, спекою, наявністю приземних інверсій, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. У цей період на постах Києва були зафіксовані найбільші концентрації забруднювальних речовин в атмосфері.

Зокрема, протягом 7-15 серпня, на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр.Науки) та ПСЗ №15 (Гідропарк) середньодобові концентрації діоксиду азоту та формальдегіду досягали 4,8-5,6 ГДКс.д., а в районах Бессарабської та Московської площ – до 6,7 ГДКс.д.  Після  незначного  зниження  вмісту  цих домішок  у  другій  половині  місяця,  починаючи  з 28 по 31 серпня знову відмічалось зростання середньодобових концентрацій діоксиду азоту до 5,0-5,7 ГДКс.д., формальдегіду – до 4,4-5,6 ГДКс.д. на 12-ти ПСЗ. Вміст інших домішок у повітрі міста був відносно стабільним протягом усього серпня: найвищі середньодобові концентрації діоксиду сірки не перевищували середньодобові ГДК, оксиду азоту та завислих речовин – на деяких постах досягали 1,2-1,8 ГДКс.д.

У серпні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 4,3 ГДКс.д., формальдегіду – 4,0 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., фтористого водню – 1,2 ГДКс.д. 

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентра­ції відмічені на Бессарабській площі – 5,0 ГДКс.д., вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Семена Скляренка, Московській площі, проспектах Перемоги та Оболонському – 4,8 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був на рівні 3,3-4,5 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на Московській площі становив 2,0 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,8 ГДКм.р., на Оболонському проспекті – 1,7 ГДКм.р., на інших постах – був на рівні 1,2-1,6 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,7 ГДКм.р. Всього у серпні було зафіксовано 354 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 35,3% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 20,8%). Найбільша кількість перевищень зафіксована в районі Московської площі та проспекту Перемоги – 47%, на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті,  Бессарабській  площі –  42-43,5%.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в 1,3 раза; на інших постах були на рівні 0,7-0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки за середніми та максимальними концентраціями на постах і загалом по місту не перевищував рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю досягали: в районі Бессарабської площі 1,2 ГДКс.д., на інших постах були у межах 0,1-0,9 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю становили: на вулиці Скляренка – 1,8 ГДКм.р., на перетині вулиці Академіка Стражеска та бульвару Лепсе – 1,6 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,2 ГДКм.р., на Московській площі – 1,0 ГДКм.р.; на інших постах були у межах 0,2-0,8 ГДКм.р. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 7 кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю становила 4%, на ПСЗ № 21 – 2,2%, загалом по місту – 0,6%.

Вміст формальдегіду в повітрі міста у серпні значно підвищився і на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, середньомісячні концентрації перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7 – 4,7 раза. Високі середньомісячні концентрації формальдегіду були зафіксовані на Бессарабській площі – 4,7 ГДКс.д., Московській площі, проспектах Перемоги і Оболонському, вулицях Стражеска і Скляренка – 4,3 ГДКс.д. В районі Гідропарку середньомісячна концентрація формальдегіду досягала 2,3 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,7 ГДКс.д.  Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,3-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячна концентрація оксиду азоту у серпні становила 1,8 ГДКс.д., максимальна – 0,6 ГДКм.р. Оксид азоту визначався тільки на ПСЗ №20 (Московська площа) –  в районі інтенсивного руху автотранспорту.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у серпні були райони Бессарабської площі, Московської площі та проспекту Перемоги, де рівень забруднення повітря характеризувався як дуже високий. Райони вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, площі Перемоги, вулиць Довжен­ка, Каунаська, Стражеска, бульвару Лесі Українки, вулиці Попудренка та Гідропарку характеризу­вались високим рівнем забруднення. В районі вулиці Сергія Лазо рівень забруднення повітря був підвищеним, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким (див. рис.).

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2014 р. значно підвищився – з «високого» до «дуже високого рівня» (за ІЗА), що викликано було погодними умовами серпня – високою температурою повітря, приземними інверсіями, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. Зафіксовано зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, формальдегіду, фтористого водню, а порівняно з минулим роком – ще й фенолу.


Київська область.

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у липні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) і вміст важких металів. У місті Біла Церква у липні було відібрано і проаналізовано 624 проби, у Броварах, Обухові та Українці – по 312 проб повітря.

Загальний рівень забруднення повітря в усіх містах оцінювався, як низький. У повітрі міст Київської області середньомісячні концентрації завислих речовин, діоксиду сірки та оксиду вуглецю у липні не перевищували відповідні ГДКс.д. Підвищений рівень забруднення спостерігався лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого у Білій Церкві була на рівні 2,7 ГДКс.д., в Броварах та Українці – 2,3 ГДКс.д., Обухові – 2,0 ГДКс.д.

У порівнянні з липнем минулого року спостерігалось підвищення вмісту діоксиду азоту у містах Біла Церква, Бровари та Українка, зниження – у м. Обухів. Також у всіх містах контролю відмічено підвищення вмісту оксиду вуглецю.

 

Додаткові дані по важких металах в м.Києві та містах Київської області за II квартал 2017 р.

Вміст важких металів визначався на семи постах міста Києва та на одному посту у містах Біла Церква, Бровари, Обухів, Українка.

Середні та максимальні з середньомісячних концентрацій кадмію, заліза, мангану, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку на усіх постах спостережень у ІІ кварталі були на рівні 0,0-0,1 ГДКс.д.   Лише у м. Києві в районі вулиці Інженера Бородіна  середньомісячна концентрація кадмію у квітні становила 0,2 ГДКс.д.


ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ.

Спостереження за станом забруднення води р. Дніпро (Канівське водосховище) в районі Києва проводились у липні  в 3-х створах – 1,5 км вище міста, в межах міста, 6 км нижче міста на  9-ти вертикалях. Якість води у Дніпрі визначалась за гідрохімічними та гідробіологічними показниками.

У липні було  відібрано 18 проб, в яких визначалось до 40 хімічних речовин.

За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний, однак спостерігалось збільшення біохімічного споживання кисню по (БСК5) у 1-2 рази.

Води Дніпра були забруднені сполуками азоту амонійного на рівні 1,0 – 1,3 ГДК, азоту нітритного – 2 - 3 ГДК, фенолами 1 - 3 ГДК.

Концентрації нафтопродуктів, синтетично поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищували відповідні нормативи.

У порівнянні з липнем 2016 р. у воді р. Дніпро в районі Києва дещо збільшився вміст азоту амонійного, азоту нітритного, фенолів. Відбулось підвищення біохімічного споживання кисню по (БСК5).

На гідробіологічні показники було відібрано 9 проб води, проведено 18 експериментів з визначення токсичності вод для життєдіяльності гідробіонтів.

За результатами біотестування вод Канівського водосховища в районі Києва було встановлено хронічну токсичну дію вод на виживання і плодючість тест-об’єкту ракоподібних Ceriodaphnia affinis у всіх трьох створах спостережень.

новини ЦГО
07.09.2017  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНИ. запобігання та протидії корупції
04.09.2017  Температура води Дніпра у столиці опустилась нижче 20 градусів
Згідно спостережень  гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії імені Бори
04.09.2017  Погодні підсумки цьогорічного літа у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськ
01.09.2017  Борис Ізмаїлович Срезневський
01.09.2017  Погодні підсумки серпня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна темпераваш IP 34.207.98.73
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69.
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії