CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY
the name of Boris Izmailovich Sreznevsky
WE WILL TAKE ATTENTION TO CONSUMERS OF HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION. THE CENTRAL GEOPHYSICAL OBSERVATORY FOR THE PREPARATION OF THE WRITES USES THE PERSONAL DATA THROUGH THE FOLLOWING AND INCREASED CRITICAL CONTROL IN THE RELEVANT OSSERVATORY STRUCTURAL SUBSIDIES
  home   |   news   |   contact   |   guestbook   |   files   |   documents   |   audio   |   passport weather   |  
за місяць
44100 переглядів
786 відвідувачів
1225 сессій
РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.


ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ.

Вересень виявився теплим. Середня місячна температура була на 1,1-4,1 градуси вищою за норму, у західних областях місцями близькою до норми.
Опадів випало у західних, північних (крім Київської), Вінницькій, більшості районів Дніпропетровської області 1-2 норми, місцями 2,5-3,2 норми; на решті території опади розподілилися нерівномірно: в основному 21-79 % від норми, локально 1-2,7 норми, у південних та Донецькій областях місцями 1-17 % від норми.
Протягом більшої частини вересня концентрація радіоактивних аерозолів у повітрі була близькою до показників попереднього місяця, з незначним зростанням сумарної бета-активності аерозолів за рахунок розвитку дефляційних процесів. Концентрація бета-активних радіонуклідів знаходилась в межах 7,0×10–5– 50,5×10–5 Бк/м3, в середньому по країні 21,1×10–5 Бк/м3 (у серпні 16,2×10–5 Бк/м3).
У пробах аерозолів, відібраних в період 28-30 вересня, зафіксоване різке зростання вмісту бета-випромінюючих радіонуклідів практично на всіх пунктах спостережень. Спектрометричний аналіз виявив наявність у пробах радіонукліду техногенного походження рутенію-106. Виміряні концентрації рутенію-106 були на один-три порядки нижчими за допустимі рівні надходження радіонукліду рутенію-106 через органи дихання, встановлені Нормами радіаційної безпеки України (5×10–1 Бк/м3).
За даними з відкритих інформаційних джерел, присутність рутенію-106 у приземному шарі повітря в цей період зареєстрована в ряді європейських країн (Швейцарія, Польща, Італія, Німеччина, Австрія, Чехія, Франція). Джерело викиду рутенію-106 встановити не вдалося.
Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) коливалась в межах 0,1×10–5–0,4×10–5 Бк/м3, в середньому 0,24×10–5 Бк/м3 (у попередньому місяці 0,17×10–5 Бк/м3). На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) вміст цезію-137 у повітрі знаходився у діапазоні 0,8×10–5–1,4×10–5 Бк/м3, в середньому 1,03×10–5 Бк/м3 (у серпні 0,93×10–5 Бк/м3).
Об’ємна активність берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах 184×10–5–513×10–5 Бк/м3.
Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі протягом вересня 2017 року на території України не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ.

Сумарна бета-активність атмосферних випадів на території України складала у вересні в середньому 1,7 Бк/м2 за добу (у попередньому місяці 1,6 Бк/м2 за добу). Діапазон середньомісячних значень щільності бета-активних випадів на пунктах мережі спостережень становив 1,1–1,9 Бк/м2 за добу, максимальний вміст бета- випромінювачів (6,7 Бк/м2) спостерігався у пробах, відібраних 8-9 вересня на АМСЦ Тернопіль та АМСЦ Рівне. Вміст цезію-137 у випадах на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,1-1,1 Бк/м2 за місяць, в середньому 0,35 Бк/м2 за місяць (у серпні 0,31 Бк/м2 за місяць). На пунктах контролю зони гарантованого добровільного відселення щільність випадів цезію-137 складала: на М Коростень 0,8 Бк/м2 за місяць, на М Овруч не перевищувала 0,7 Бк/м2 за місяць. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) вміст цезію-137 у випадах у вересні склав 1,5 Бк/м2 за місяць. Щільність випадів космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 24-249 Бк/м2 за місяць.


РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Вересень в Україні видався дуже теплим та з недобором опадів на більшій частині території. Кількість опадів більше норми відмічалась у верхній та середній частинах басейну Прип’яті, у верхів’ї та на правобережжі Верхнього Дніпра, місцями у нижній частині басейну Десни -  55-90 мм (1-2 норми). На решті території басейну Дніпра до Києва випало опадів менше норми – 20-50 мм (45-90% норми).

За таких умов на основних річках басейну Верхнього Дніпра спостерігались незначні підвищення рівнів води, загалом на 0,1-0,4 м. Це істотно не вплинуло на приплив води до Київського та Канівського водосховищ. На річках утримувалась понижена водність осінньої межені.

Вміст 90Sr у воді Верхнього Дніпра в районі с. Неданчичі у вересні порівняно з серпнем збільшився на 15% і становив 6,8 Бк/м3, вміст 137Cs зменшився на 70% і складав 0,9 Бк/м3 у розчині та 0,6 Бк/м3 у зависі.

Приплив води до Київського водосховища в середньому за вересень дорівнював 429 м3/с (71% норми). Концентрація 90Sr у воді водосховища в районі м. Вишгорода порівняно з попереднім місяцем істотно не змінилась і становила 34,9 Бк/м3; концентрація 137Cs зменшилась на 70% і складала 1,9 Бк/м3 у розчині та 4,0 Бк/м3 у зависі.

Вміст радіонуклідів у воді Десни в районі м. Чернігова у вересні порівняно з серпнем суттєво не змінився і становив: 90Sr – 6,1 Бк/м3; 137Cs – не перевищував 0,4 Бк/м3 у розчині та 0,3 Бк/м3 у зависі.

Бічний приплив води до Канівського водосховища (в основному за рахунок Десни) в середньому за вересень дорівнював 94 м3/с (57% норми). Вміст 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) порівняно з попереднім місяцем підвищився на 40% і становив 34,7 Бк/м3, вміст 137Cs збільшився на 15% і складав 14,0 Бк/м3 у розчині та 1,8 Бк/м3 у зависі. У нижній частині водосховища (м. Канів) вміст 90Sr істотно не змінився і становив 17,0 Бк/м3, вміст 137Cs збільшився у 1,9 рази і дорівнював 6,7 Бк/м3 у розчині та 2,5 Бк/м3 у зависі.

У басейнах приток Середнього Дніпра у вересні тривав період із дефіцитом опадів, за місяць випало 25-30 мм (60-75% норми).  Через недобір опадів на притоках Середнього Дніпра – річках Рось, Сула, Оріль – посилилось маловоддя. Середні місячні витрати води порівняно із серпнем зменшились на 14-67% і становили від 8 (Сула) до 44% (Самара) місячної норми. Відповідно до водності річок зменшився і приплив води до дніпровських водосховищ. Об’єми бічного припливу води до Кременчуцького, Дніпродзержинського та Дніпровського водосховищ за місяць відповідно дорівнювали (у млн. м3 та відсотках норми): 12 (12), 34 (37) та 8,2 (40). Вміст радіонуклідів у воді Каховського водосховища в районі м. Нова Каховка у вересні був близьким до показників у серпні і становив: 90Sr – 17,8 Бк/м3; 137Cs – не перевищував 0,4 Бк/м3 у розчині та 0,2 Бк/м3 у зависі.

Вміст радіонуклідів у воді Дніпро-Бузького лиману в районі м. Очаків у вересні був на звичайному для цього періоду року рівні. Концентрація 90Sr складала 11,1 Бк/м3; концентрація 137Cs становила 2,7 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 1,0 Бк/м3 у зависі.

Дощова погода по всій території басейну Південного Бугу спостерігалась у першій і третій декадах вересня. Кількість опадів у верхів’ї басейну становила переважно 54-96 мм (120-200% місячної норми), на решті території випало 16-38 мм (40-90% місячної норми). Середня місячна витрата води р. Південний Буг у створі гідропоста Олександрівка дорівнювала 13 м3/с (24% норми). Вміст 90Sr у воді річки в районі м. Миколаєва порівняно з серпнем підвищився на 15% і становив 6,9 Бк/м3; вміст 137Cs збільшився на 70% і складав 3,1 Бк/м3 у розчині та 0,6 Бк/м3 у зависі.

На українській ділянці Дунаю протягом другої-третьої декад вересня сформувалась паводкова хвиля висотою (на ділянці Рені-Ізмаїл) 0,9-1,5 м.  Середньомісячна водність у вересні порівняно з серпнем практично не змінилась. Середня за місяць витрата води р. Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 1830 м3/с (68% норми). Вміст 90Sr у дунайській воді в районі м. Ізмаїл порівняно з попереднім місяцем підвищився на 25% і становив 10,8 Бк/м3; концентрація 137Cs істотно не змінилась і складала 0,8 Бк/м3 у розчині та 1,1 Бк/м3 у зависі.

Загалом у вересні вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НPБУ-97.


РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розташування атомних електростанцій у вересні 2017 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в зонах впливу АЕС, знаходилась в межах:
Запорізька АЕС 6-17 мкР/год,
Южно-Українська АЕС 8-17 мкР/год,
Рівненська АЕС 9-14 мкР/год,
Хмельницька АЕС 8-15 мкР/год
Чорнобильська АЕС 7-23 мкР/год.
news CGO
01.11.2017  Погодні підсумки типового за температурою, але значно вологішого жовтня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськ
23.10.2017  У столиці закінчився безморозний період
23 жовтня у Києві вперше цієї осені на метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Б
17.10.2017  До столиці завітало «бабине літо»
Як ми й передбачили в інформації про початок метеорологічної осені 26 вересня, до Києва у понеді
02.10.2017  Погодні підсумки контрастного вересня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськ
27.09.2017  У вівторок до столиці прийшла метеорологічна осінь
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськваш IP 54.225.16.10
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії