ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
імені Бориса Ізмаїловича Срезневського
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ СПОЖИВАЧІВ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОВІДОК ВИКОРИСТОВУЄ ДАНІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ НАЙПОВНІШИЙ І НАЙРЕТЕЛЬНІШИЙ КРИТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ВІДПОВІДНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ОБСЕРВАТОРІЇ
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 
за місяць
44102 переглядів
786 відвідувачів
1225 сессій
РАДІАЦІЙНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

З 2016 року гідрометеорологічна служба України бере участь у роботі єдиної системи інформаційного обміну EURDEP (європейська радіологічна платформа обміну даними).

За посиланням https://remap.jrc.ec.europa.eu/GammaDoseRates.aspx можна отримати інформацію про рівні гамма-випромінення в режимі реального часу.


ПОГОДНІ УМОВИ ТА РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ АЕРОЗОЛІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ.

Вересень виявився теплим. Середня місячна температура була на 1,1-4,1 градуси вищою за норму, у західних областях місцями близькою до норми.
Опадів випало у західних, північних (крім Київської), Вінницькій, більшості районів Дніпропетровської області 1-2 норми, місцями 2,5-3,2 норми; на решті території опади розподілилися нерівномірно: в основному 21-79 % від норми, локально 1-2,7 норми, у південних та Донецькій областях місцями 1-17 % від норми.
Протягом більшої частини вересня концентрація радіоактивних аерозолів у повітрі була близькою до показників попереднього місяця, з незначним зростанням сумарної бета-активності аерозолів за рахунок розвитку дефляційних процесів. Концентрація бета-активних радіонуклідів знаходилась в межах 7,0×10–5– 50,5×10–5 Бк/м3, в середньому по країні 21,1×10–5 Бк/м3 (у серпні 16,2×10–5 Бк/м3).
У пробах аерозолів, відібраних в період 28-30 вересня, зафіксоване різке зростання вмісту бета-випромінюючих радіонуклідів практично на всіх пунктах спостережень. Спектрометричний аналіз виявив наявність у пробах радіонукліду техногенного походження рутенію-106. Виміряні концентрації рутенію-106 були на один-три порядки нижчими за допустимі рівні надходження радіонукліду рутенію-106 через органи дихання, встановлені Нормами радіаційної безпеки України (5×10–1 Бк/м3).
За даними з відкритих інформаційних джерел, присутність рутенію-106 у приземному шарі повітря в цей період зареєстрована в ряді європейських країн (Швейцарія, Польща, Італія, Німеччина, Австрія, Чехія, Франція). Джерело викиду рутенію-106 встановити не вдалося.
Концентрація техногенного цезію-137 на більшості пунктів контролю (за винятком зони відчуження) коливалась в межах 0,1×10–5–0,4×10–5 Бк/м3, в середньому 0,24×10–5 Бк/м3 (у попередньому місяці 0,17×10–5 Бк/м3). На пункті контролю Чорнобиль (зона відчуження) вміст цезію-137 у повітрі знаходився у діапазоні 0,8×10–5–1,4×10–5 Бк/м3, в середньому 1,03×10–5 Бк/м3 (у серпні 0,93×10–5 Бк/м3).
Об’ємна активність берилію-7 в повітряних аерозолях коливалась в межах 184×10–5–513×10–5 Бк/м3.
Перевищень допустимих (за НРБУ-97) концентрацій радіонуклідів у атмосферному повітрі протягом вересня 2017 року на території України не зареєстровано.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНИХ ВИПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ.

Сумарна бета-активність атмосферних випадів на території України складала у вересні в середньому 1,7 Бк/м2 за добу (у попередньому місяці 1,6 Бк/м2 за добу). Діапазон середньомісячних значень щільності бета-активних випадів на пунктах мережі спостережень становив 1,1–1,9 Бк/м2 за добу, максимальний вміст бета- випромінювачів (6,7 Бк/м2) спостерігався у пробах, відібраних 8-9 вересня на АМСЦ Тернопіль та АМСЦ Рівне. Вміст цезію-137 у випадах на більшості пунктів контролю знаходився в межах 0,1-1,1 Бк/м2 за місяць, в середньому 0,35 Бк/м2 за місяць (у серпні 0,31 Бк/м2 за місяць). На пунктах контролю зони гарантованого добровільного відселення щільність випадів цезію-137 складала: на М Коростень 0,8 Бк/м2 за місяць, на М Овруч не перевищувала 0,7 Бк/м2 за місяць. На пункті контролю, розташованому у зоні відчуження (М Чорнобиль) вміст цезію-137 у випадах у вересні склав 1,5 Бк/м2 за місяць. Щільність випадів космогенного берилію-7 на території України коливалась в межах 24-249 Бк/м2 за місяць.


РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Вересень в Україні видався дуже теплим та з недобором опадів на більшій частині території. Кількість опадів більше норми відмічалась у верхній та середній частинах басейну Прип’яті, у верхів’ї та на правобережжі Верхнього Дніпра, місцями у нижній частині басейну Десни -  55-90 мм (1-2 норми). На решті території басейну Дніпра до Києва випало опадів менше норми – 20-50 мм (45-90% норми).

За таких умов на основних річках басейну Верхнього Дніпра спостерігались незначні підвищення рівнів води, загалом на 0,1-0,4 м. Це істотно не вплинуло на приплив води до Київського та Канівського водосховищ. На річках утримувалась понижена водність осінньої межені.

Вміст 90Sr у воді Верхнього Дніпра в районі с. Неданчичі у вересні порівняно з серпнем збільшився на 15% і становив 6,8 Бк/м3, вміст 137Cs зменшився на 70% і складав 0,9 Бк/м3 у розчині та 0,6 Бк/м3 у зависі.

Приплив води до Київського водосховища в середньому за вересень дорівнював 429 м3/с (71% норми). Концентрація 90Sr у воді водосховища в районі м. Вишгорода порівняно з попереднім місяцем істотно не змінилась і становила 34,9 Бк/м3; концентрація 137Cs зменшилась на 70% і складала 1,9 Бк/м3 у розчині та 4,0 Бк/м3 у зависі.

Вміст радіонуклідів у воді Десни в районі м. Чернігова у вересні порівняно з серпнем суттєво не змінився і становив: 90Sr – 6,1 Бк/м3; 137Cs – не перевищував 0,4 Бк/м3 у розчині та 0,3 Бк/м3 у зависі.

Бічний приплив води до Канівського водосховища (в основному за рахунок Десни) в середньому за вересень дорівнював 94 м3/с (57% норми). Вміст 90Sr у верхній частині водосховища (м. Київ, Гідропарк) порівняно з попереднім місяцем підвищився на 40% і становив 34,7 Бк/м3, вміст 137Cs збільшився на 15% і складав 14,0 Бк/м3 у розчині та 1,8 Бк/м3 у зависі. У нижній частині водосховища (м. Канів) вміст 90Sr істотно не змінився і становив 17,0 Бк/м3, вміст 137Cs збільшився у 1,9 рази і дорівнював 6,7 Бк/м3 у розчині та 2,5 Бк/м3 у зависі.

У басейнах приток Середнього Дніпра у вересні тривав період із дефіцитом опадів, за місяць випало 25-30 мм (60-75% норми).  Через недобір опадів на притоках Середнього Дніпра – річках Рось, Сула, Оріль – посилилось маловоддя. Середні місячні витрати води порівняно із серпнем зменшились на 14-67% і становили від 8 (Сула) до 44% (Самара) місячної норми. Відповідно до водності річок зменшився і приплив води до дніпровських водосховищ. Об’єми бічного припливу води до Кременчуцького, Дніпродзержинського та Дніпровського водосховищ за місяць відповідно дорівнювали (у млн. м3 та відсотках норми): 12 (12), 34 (37) та 8,2 (40). Вміст радіонуклідів у воді Каховського водосховища в районі м. Нова Каховка у вересні був близьким до показників у серпні і становив: 90Sr – 17,8 Бк/м3; 137Cs – не перевищував 0,4 Бк/м3 у розчині та 0,2 Бк/м3 у зависі.

Вміст радіонуклідів у воді Дніпро-Бузького лиману в районі м. Очаків у вересні був на звичайному для цього періоду року рівні. Концентрація 90Sr складала 11,1 Бк/м3; концентрація 137Cs становила 2,7 Бк/м3 у розчині та не перевищувала 1,0 Бк/м3 у зависі.

Дощова погода по всій території басейну Південного Бугу спостерігалась у першій і третій декадах вересня. Кількість опадів у верхів’ї басейну становила переважно 54-96 мм (120-200% місячної норми), на решті території випало 16-38 мм (40-90% місячної норми). Середня місячна витрата води р. Південний Буг у створі гідропоста Олександрівка дорівнювала 13 м3/с (24% норми). Вміст 90Sr у воді річки в районі м. Миколаєва порівняно з серпнем підвищився на 15% і становив 6,9 Бк/м3; вміст 137Cs збільшився на 70% і складав 3,1 Бк/м3 у розчині та 0,6 Бк/м3 у зависі.

На українській ділянці Дунаю протягом другої-третьої декад вересня сформувалась паводкова хвиля висотою (на ділянці Рені-Ізмаїл) 0,9-1,5 м.  Середньомісячна водність у вересні порівняно з серпнем практично не змінилась. Середня за місяць витрата води р. Дунай у створі м. Ізмаїл дорівнювала 1830 м3/с (68% норми). Вміст 90Sr у дунайській воді в районі м. Ізмаїл порівняно з попереднім місяцем підвищився на 25% і становив 10,8 Бк/м3; концентрація 137Cs істотно не змінилась і складала 0,8 Бк/м3 у розчині та 1,1 Бк/м3 у зависі.

Загалом у вересні вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України був значно нижчим за допустимі концентрації, встановлені НPБУ-97.


РАДІАЦІЙНИЙ СТАН В РАЙОНАХ РОЗТАШУВАННЯ АЕС

Радіаційний стан у районах розташування атомних електростанцій у вересні 2017 року був стабільним. Потужність експозиційної дози гамма-випромінення на пунктах спостереження, розташованих в зонах впливу АЕС, знаходилась в межах:
Запорізька АЕС 6-17 мкР/год,
Южно-Українська АЕС 8-17 мкР/год,
Рівненська АЕС 9-14 мкР/год,
Хмельницька АЕС 8-15 мкР/год
Чорнобильська АЕС 7-23 мкР/год.
новини ЦГО
01.11.2017  Погодні підсумки типового за температурою, але значно вологішого жовтня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськ
23.10.2017  У столиці закінчився безморозний період
23 жовтня у Києві вперше цієї осені на метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Б
17.10.2017  До столиці завітало «бабине літо»
Як ми й передбачили в інформації про початок метеорологічної осені 26 вересня, до Києва у понеді
02.10.2017  Погодні підсумки контрастного вересня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськ
27.09.2017  У вівторок до столиці прийшла метеорологічна осінь
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневськваш IP 54.225.16.10
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії